Giedojimas

Giedojimas – Girdėti giedant aleliuja – reiškia, kad jums atsiras šviesaus džiaugsmo šaltinis;

Sapne pačiam tiesiog giedoti giesmes įvairias – dažniausia reiškia liūdesį bei širdies skausmą, nesiseks tvarkyti reikalų;

Vyrų giedojimas – geros viltys, moterų – tik ašaros ir gailestis;

Paukštelių giedojimą sapne girdėti – gyvenimo malonės, laimė ir sėkmė;

Girdėti kitus giedant giesmes – pateksi į avariją, ar tiesiog nesėkmės.

Parašykite komentarą