Sapnai prasidedantys raide M

Maldaknygė

Maldaknygė – Žr. Malda.…

Maldauti

Maldauti – Maldauti sapne – rūpesčių ir liūdesio ženklas.…

Maldininkas

Maldininkas – Jeigu sapne regite maldininką, vadinasi greitai išvyksite į tolimą kelionę, palikdami namus…

Maliarija

Maliarija – Tai blogas sapnas. Šį sapną gali sapnuoti ligoti žmonės;

Jeigu sapnuojate, kad karščiuojate,…

Malimas

Malimas – Jeigu sapne jūs stebite kaip malami grūdai, tai toks sapnas reiškia laimę šeimoje ir sėkmę darbuose;…

Malkinė

Malkinė – Malkinę matyti – gaisro pavojus.…

Malkius

Malkius – Sutikti jį – pavojus susižeisti arba susimušti.…

Malkos

Malkos – Malkos – šeimos rūpesčiai;

Sapnuoti didelį rąstą, kurį ketinate supjauti – klastingas…

Malksnos

Malksnos – Malksnos krintančios – paveldėjimas, pelnas.…

Malonumas

Malonumas – Jeigu sapnuojate, kad po kažkokio įvykio Jums pasidarė labai malonu – geros biznio permainos;…

Malūnas

Malūnas – Matyti malūną – pralobimas.…